Начални слова, вдъхновени от Johnnie Walker Black Label - Добре дошли в "Храмът на уискито". Мястото за лични уиски ревюта и дегустации.

Breaking

неделя, 12 януари 2014 г.

Начални слова, вдъхновени от Johnnie Walker Black Label

Johnnie Walker Black Label
 Не бих могъл да се сетя за по-добро начало на това начинание от цитат на доказан ценител на високоалкохолните напитки и тютюневи изделия, а именно - сър Уинстън Чърчил. Ето го и него:

 "Сутрин - уиски и пура, на обед - уиски и пура, вечер - уиски и пура, и запомнете, млади човече, никакъв спорт!"
 Показаната бутилка отдавна вече е празна, чашата - пресушена. Спомените за вкусовите му качества бледнеят, но това, което мога да кажа е, че Уокър, макар и "облечен" в черно, ми донесе много приятни мигове. С една дума - препоръчвам. Горното е повод за повторна среща с него. Написаното е само начало на пътешествието ни в света на уискито горните. В следващите статии ще споделям личните си впечатления от дегустирани от мен напитки /предимно уиски, но не изключвам и ревюта на питиета, които ми се нравят/, съчетани с общодостъпни факти за произхода им. Всяка течност ще оценява по четири основни критерия - цвят, аромат, вкус и послевкус /или финал/. В допълнение към тях влияние спрямо окончателното ми мнение ще оказват и фактори като цена и съотношение цена/ качество. 
 Over & out! :)

 

Opening words inspired by Johnnie Walker Black Label I couldn't think of a better beginning for this initiative than a quote of proven connoisseur of the high alcoholic drinks and tobacco,  namely - Sir Winston Churchill. Here it is: 
"In the morning - whiskey and cigar, at noon - whiskey and cigar, in the evening - whiskey and cigar, and remember,  young man, no sport!"

 The shown bottle has long been empty already, the glass - drained!
The memories of its taste qualities are pale, but what I can say is that Walker, even "dressed" in black, has brought to me a lot of pleasant moments. In one word - I recommend it! The above mentioned is an occasion for a second meeting with him. The written so far is just the beginning of our journey into the world of whiskey. Into the following articles I will share my personal impressions of drinks that I'm about to taste /mainly whiskey, but not excluding and reviews of drinks that I like/, combined with commonly accessible facts about their origin. Each liquid will be assessed by four main criteria - color, aroma, taste and aftertaste / or final. In addition to them, factors such as price and price / quality ratio will be taken into consideration to influence on my final opinion. Over & out! :)


Няма коментари:

Публикуване на коментар